Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

#41- (από τα χαμένα ημερολόγια του αρχιχολαργού ψαρο-Jeffrey vol. 10)


*


η ούρσουλα αγνοείται στοπ
ι ούρσουλα αγνωήτε στωπ
ούρσουλ αγνωήτ στω
ούρσου αγνωή στ
ούρσο αγνω σ
ούρσ αγν σ
ούρ αγ
ού α
ο
εξαφανίστηκε μαζί με τις βαλίτσες της
αιξαφανήστικαι μαζή μαι της βαλήτσαις τις
αιξαφανήστικα μαζ μα τη βαλήτσαι τι
αιξαφανήστικ μα μ τ βαλήτσα τ
αιξαφανήστι μ βαλήτσ
αιξαφανήστ βαλήτ
αιξαφανήσ βαλή
αιξαφανή βαλ
αιξαφαν βα
αιξαφα β
αιξαφ
αιξα
αιξ
αι
α
τα τελευταία της λόγια ήταν 
τα ταιλαιφτέα τις λώγηα ίταν
τ ταιλαιφτέ τι λώγη ίτα
ταιλαιφτ τ λώγ ίτ
ταιλαιφ λώ ί
ταιλαι λ
ταιλα 
ταιλ 
ται
τα
τ
πως δε θα γυρίσει ποτέ ξανά
πος δαι θα γηρύσι πωταί ξανά
πο δα θ γηρύσ πωτα ξαν
π δ γηρύ πωτ ξα
γηρ πω ξ
γη π
γ
ο τζέφρυ μόνος
ω τζέφρυ μώνως
τζέφρ μώνω
τζέφ μών
τζέ μώ
τζ μ
τ**


***


ο
οέ
οέυ
οέυό
οέυόο
οέυόοα
οέυόοαα
οέυόοααι
οέυόοααιε
οέυόοααιεε
οέυόοααιεεί
οέυόοααιεείέ
οέυόοααιεείέη
οέυόοααιεείέηι
οέυόοααιεείέηια
οέυόοααιεείέηι α
οέυόοααιεεί έηι α
οέυόοα αιεεί έηι α
οέυόο α αιεεί έηι α
οέυ όο α αιεεί έηι α
ο έυ όο α αιεεί έηι α
ο έρυ όο α αιεγεί έηι α
ο τέρυ όο α αιεργεί έηπι α
ο έφρυ όος α αλιεργεί μέημπι αό
ο ζέφρυ όνος α αλλιεργεί πέημπι αρότ
ο τζέφρυ μόνος να καλλιεργεί μπέημπι καρότα
 τζέφρ μόνς ν καλλιεργε μπέημπ καρότ
τζφρ μνς ν καλλιεργ μπέμπ καρτ
 τζφρ μνς ν καλλιργ μπμπ κρτ
τζφρ μνς ν κλλργ μπμπ κρτ
τζφρμνς ν κλλργ μπμπ κρτ
τζφρμνςν κλλργ μπμπ κρτ
τζφρμνςνκλλργ μπμπ κρτ
τζφρμνςνκλλργμπμπ κρτ
τζφρμνςνκλλργμπμπκρτ
ζφρμνςνκλλργμπμπκρτ
φρμνςνκλλργμπμπκρτ
ρμνςνκλλργμπμπκρτ
μνςνκλλργμπμπκρτ
νςνκλλργμπμπκρτ
ςνκλλργμπμπκρτ
νκλλργμπμπκρτ
κλλργμπμπκρτ
λλργμπμπκρτ
λργμπμπκρτ
ργμπμπκρτ
γμπμπκρτ
μπμπκρτ
πμπκρτ
μπκρτ
πκρτ
κρτ
ρτ
τ*********


feeling the gaps

until there is no sound


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου