Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

#19*


α
ββ
γγγ
δδδδ
εεεεε
ζζζζζζ
ηηηηηηη
θθθθθθθθ
ιιιιιιιιι
κκκκκκκκκκ
λλλλλλλλλλλ
μμμμμμμμμμμμ
ννννννννννννν
ξξξξξξξξξξξξξξ
οοοοοοοοοοοοοοο
ππππππππππππππππ
ρρρρρρρρρρρρρρρρρ
σσσσσσσσσσσσσσσσσσ
τττττττττττττττττττ
υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ
φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ
ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω**


αύριο
βράδυ
γεννήσαμε
δεινόσαυρο
έμοιαζε
ζαχαρένιος
ή
θυληπρεπής
ιδιότροπος
κινήθηκα
λίγο
μηχανικά
να
ξυθώ
όταν
παρατήρησα
ρημουλκά
σε
τροχιές
υφαίνοντας
φρόντιζαν
χωρίς
ψυχικά
ωφέλη***


αβγ
βγδ
γδε
δεζ
εζη
ζηθ
ηθι
θικ
ικλ
κλμ
λμν
μνξ
νξο
ξοπ
οπρ
πρσ
ρστ
στυ
τυφ
υφχ
φχψ
χψω
ψωα
ωαβ****


ωραία
ψήθηκαν
χυλωμένα
φασόλια
ύστερα
τα
στολίσαμε
ραντίζαμε
πέτρες
ολονυκτίς
ξεραίναμε
νησιώτικες
μελιτζάνες
λιαστούς
κάβουρες
ιπτάμενους
θέλοντας
ή
ζητώντας
εαρινή
δέηση
γεμάτη
βουτηρωμένα
αμύγδαλα*****


ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ
τττττττττττττττττττ
σσσσσσσσσσσσσσσσσσ
ρρρρρρρρρρρρρρρρρ
ππππππππππππππππ
οοοοοοοοοοοοοοο
ξξξξξξξξξξξξξξ
ννννννννννννν
μμμμμμμμμμμμ
λλλλλλλλλλλ
κκκκκκκκκκ
ιιιιιιιιι
θθθθθθθθ
ηηηηηηη
ζζζζζζ
εεεεε
δδδ
ββ
α******


(επίλογος)

το παιχνίδι με τα γράμματα

1 σχόλιο: